CO SI S SEBOU VZÍT K PŘÍJMU DO NEMOCNICE:

– občanský průkaz
– průkaz pojištěnce (kartičku pojišťovny)
– lékařské doklady (průkaz diabetika, doklady ke kardiostimulátoru, lékařské zprávy apod.)
– základní hygienické potřeby (toaletní papír, tekuté mýdlo, ručníky, žíňka, šampon, prádlo, přezůvky, event. vhodnou obuv k rehabilitaci s pevnou patou)

VSTUPNÍ FORMALITY:

1. pacient podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou
2. je seznámen s možností uložení cenností do trezoru nemocnice
3. pacient poskytne jména a telefon osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu
4. uzavře s nemocnicí smlouvu o uložení peněz (důchodů) v pokladně nemocnice
5. pacient rozhodne, zda se svými penězi bude disponovat sám či zplnomocní blízkou osobu, která pak může peníze vyzvednout.

CO S SEBOU DO NEMOCNICE POKUD MOŽNO NEBRAT:

– větší finanční obnosy, cenné věci.

Je zbytečné brát s sebou do nemocnice jídlo. A přesto ho tu tak často vídáme v nadbytku zvlášť u obézních pacientů s nařízenou dietou!

Zvláště u starších lidí se sníženou orientací nedoporučujeme, aby si s sebou brali k hospitalizaci větší finanční obnosy, cennosti nebo jiné hodnotné předměty, za jejichž ztrátu či poškození v případě neuložení do úschovy nemůže nemocnice ručit.

KDO POMŮŽE PACIENTŮM, KTEŘÍ JSOU V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI A NEZVLÁDAJÍ JI SAMI ANI S POMOCI RODINY ČI BLÍZKÝCH?

VÝPLATA A SPRÁVA DŮCHODŮ, HOTOVOSTNÍ PLATBY

Pokladna zajišťuje hotovostní styk se stranami, hotovostní styk s bankou, prodej známek regulačních poplatků, hotovostní úhrady hospitalizačních pobytů, správu a výplaty důchodů pacientů.
Více informací na „ekonomické oddělení – pokladna“